Full screen foto van een panorama over de Voerstreek in Belgie met een uitzicht over heuvelachtig landschap met een helder blauwe lucht.

HET KABINET VERLENGT DE
VERSOEPELDE REGELING!

043 - 6043030

ein paar Hände hautnah spielen Klavier

Wees verstandig en lees de
nieuwe regels goed door!

Contact »

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) 20-05-2020

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege de corona-crisis heeft het Rijk een corona regeling voor zelfstandigen gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Is je inkomen door de corona-crisis onder het sociale minimum gekomen en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

Meer informatie over Tozo hier!

Meer informatie over sociaal minimum hier!

  1. Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
  2. Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
  3. Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
  4. Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  5. Je woont niet in Nederland maar in een ander EU-land.
  6. Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  7. Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
  8. Je bent DGA en bezit minimaal 50% van de aandelen;
  9. Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd tot 1 juni 2020. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen. De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen.

Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,–. De lening moet je wel in drie jaar terugbetalen vanaf 2021. Het rentepercentage is 2%.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven.

De inkomensondersteuning is belast voor de inkomstenbelasting.

Terug »


Heeft u nog verdere vragen? Neem gerust even contact met ons op.

20-05-2020