Full screen foto van een panorama over de Voerstreek in Belgie met een uitzicht over heuvelachtig landschap met een helder blauwe lucht.

LEES DE CHECKLIST VOOR HET
JAAR 2023 GOED DOOR!

043 - 6043030

ein paar Hände hautnah spielen Klavier

Belangrijke informatie voor
je aangifte 2023!

Contact »

NOAB logo


PLUS PUNT maakt ieder jaar voor zijn klanten een handige checklist!

Hieronder is de checklist op PDF om te bekijken, uit te printen of te downloaden.

Download PDF

Checklist voor de aangifte 2023

Deze checklist is een hulpmiddel voor het verzamelen van de gegevens voor uw aangifte inkomsten belasting over het jaar 2023. Dit is een algemene lijst, waardoor het kan zijn dat niet alle punten van toepassing zijn.

° Werk en andere inkomsten

Jaaropgave(n) 2023 van werkgever en/of uitkeringsinstantie. Denk aan SVB, UWV, Gemeente, pensioenfonds, verzekering, lijfrente, bank-sparen enz. Andere inkomsten: Bijvoorbeeld uit freelance-werk, onderneming (zzp) of persoonsgebonden budget (PGB). Vergeet ook buitenlandse inkomsten niet.

° Eigen (koop-)woning

WOZ-beschikking. Begin 2023 heb je hierover een brief van de gemeente of BSGW ontvangen met peildatum 1 januari 2022. Heet vaak ‘aanslag gemeentelijke belastingen 2023’.

° Overzicht hypotheek

Het gaat om de saldi en betaalde rente. Vergeet ook niet een eventuele familielening.

° Overzicht kapitaalverzekering

Als je een (bank-)spaarhypotheek hebt.

° Verbouwingslening

Denk aan de aftrekbare financieringskosten. Bewaar je facturen en kassabonnen van de verbouwing.

° Bewijs van betaalde erfpacht

Alleen als je erfpachtcanon betaalt (wie dat heeft, weet wel wat het is).

° Facturen gemaakte zorgkosten

Alleen bij hoge zorgkosten en/of een laag inkomen krijg je aftrek. Zorgpremies zijn niet nodig, maar reiskosten i.v.m. ziekte en kosten voor eigen rekening wel.

° Bewijzen giften aan goed doel

Alleen als je meer dan 1% van je jaarinkomen weggeeft aan goede doelen of als je je vastlegde om minstens vijf jaar lang te schenken.

° Betaalde inleg lijfrentepolis en Banksparen

Als je fiscaal aantrekkelijk geld inlegde voor de oude dag. Je ontvangt er altijd een jaaropgave van.

° Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Als je een (AOV)verzekering hebt met aftrekbare premie.

° Reiskosten naar werk (met OV)

Alleen zinvol als de werkgever vergoedt.

° Jaaroverzicht banken

Met de saldi op 1 januari en 31 december. Je moet ook alle (spaar)rekeningen van je op 1 januari minderjarige kinderen opgeven.

° Jaaroverzicht beleggingen

Met de waarde op 1 januari en 31 december met vermelding van eventueel uitgekeerd dividend en verrekenbare dividendbelasting.

° Waarde onroerende zaken

Waar je niet zelf in woont. Bij verhuurde woningen is de WOZ-waarde en huuropbrengst nodig.

° Overzicht schulden

Vergeet een eventuele lening voor de auto en andere zaken niet.

° Leningen van of aan familie of vrienden

Kreeg of deed je een ‘schenking op papier’? Die moet ook elk jaar door beide partijen worden opgegeven.

° Overboekingen alimentatie

Voor als je partneralimentatie krijgt of betaalt. Advocaatkosten om (meer) alimentatie te krijgen zijn ook van belang. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

° Gegevens over een ‘aanmerkelijk belang’

Als je een eigen B.V. hebt weet je wel waarover het gaat.

° Voorlopige aanslagen 2023

Voor als je in 2023 al inkomstenbelasting over 2023 moest bijbetalen of terugkreeg. Je ontving dan een of meer brieven met daarop ‘voorlopige aanslag 2023’

° Voorlopige beschikkingen toeslagen 2023

Voor als je in 2023 zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget kreeg.

° Niet van belang: Erfdelen

De erfdelen die een weduwe of weduwnaar onder zich heeft van de kinderen van de overledene, mag hij of zij niet opgegeven als schuld. De kinderen van de overledene hoeven die erfdelen ook niet aan te geven als vordering.

° Als wij voor de eerste keer aangifte voor je doen

Een geldig legitimatiebewijs en eventueel de aangifte(n) van vorig jaar. Dan kunnen wij zien of alles goed aansluit.

° BSN

Ook van (minderjarige) kinderen. Je BurgerServiceNummer staat onder andere op je rijbewijs en in je paspoort.

° Gescheiden in 2023?

Dan is het echtscheidingsconvenant nodig en wordt de aangifte een apart verhaal.

° Als je een woning gekocht en/of verkocht hebt, je financiering gewijzigd is

De afrekening(en) van de notaris, rekening(en) van de makelaar en taxateur, opgave van een eventueel verbouwingsdepot en overbruggingslening.

° Scholingskosten en onderhoud monument

Zijn niet meer aftrekbaar.