Full screen foto van een panorama over de Voerstreek in Belgie met een uitzicht over heuvelachtig landschap met een helder blauwe lucht.

HET KABINET VERLENGT DE
CORONA REGELINGEN!

043 - 6043030

ein paar Hände hautnah spielen Klavier

Update coronaregels, lees de
regels goed door!

Contact »

Fiscale update 30 november 2021

Sinds de inwerkingtreding van de coronamaatregelen werd de roep om nieuwe coronasteun steeds luider. Het kabinet heeft daar inmiddels gehoor aan gegeven. Vanaf afgelopen zondag zijn weer strengere coronamaatregelen van kracht geworden. Reden voor het kabinet om het nieuwe steunpakket verder uit te breiden. In deze update lees je de belangrijkste steunmaatregelen die onlangs zijn aangekondigd.

Langer uitstel van betaling

Het lopende bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot 31 december 2021 (dit was 1 oktober 2021). Ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021. Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften

Betalingsregeling

De belastingschuld die nog ontstaat tot 1 februari 2022 wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Uitstel verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Deze verhoging is een half jaar uitgesteld; tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1% tot en met 1 januari 2024. Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%.

Grenswerkers

De afspraken met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen lopen nog tot en met 31 december 2021. Het kabinet gaat met België en Duitsland overleggen om de afspraken verder de verlengen.

  1. gemeld dat hij/zij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het Coronavirus.
  2. de belastingplichtige en de geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd.
  3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Nadere verlengde coronamaatregelen

Enkele andere verlengde coronamaatregelen zijn:

  1. de verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling in 2021 tot 3% over een fiscale loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere, totdat dit in formele wetgeving is omgezet.
  2. de goedkeuring van de verlaging van het gebruikelijk loon op grond van een vergelijking van de omzet 2021 in verhouding tot de omzet over 2019.
  3. de vrijstelling voor de TOGS en TVL. Dit wordt nog geformaliseerd in wetgeving.
  4. de goedkeuring vrijstelling voor Duitse netto-uitkeringen die door inwoners van Nederland worden ontvangen in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Terug »


Heeft u nog verdere vragen? Neem gerust even contact met ons op.

01-12-2021