Full screen foto van een panorama over de Voerstreek in Belgie met een uitzicht over heuvelachtig landschap met een helder blauwe lucht.

LEES DE CHECKLIST VOOR HET
JAAR 2018 GOED DOOR!

043 - 6043030

ein paar Hände hautnah spielen Klavier

Belangrijke informatie voor
je aangifte 2018!

Contact »

NOAB logo


PLUS PUNT maakt ieder jaar voor zijn klanten een handige checklist!

Hieronder is de checklist op PDF om te bekijken, uit te printen of te downloaden.

Download PDF

Checklist voor de aangifte 2018

Deze checklist is een hulpmiddel voor het verzamelen van de gegevens voor uw aangifte inkomsten belasting over het jaar 2018. Dit is een algemene lijst, waardoor het kan zijn dat niet alle punten van toepassing zijn.

Gegevens van uzelf en/of fiscale partner

 1. Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en/of uw partner
 2. Als u in 2018 gescheiden bent uw echtscheidingsconvenant
 3. Als u kinderen heeft het Burgerservicenummer en geboortedatum van uw minderjarige kinderen

Voorlopige aanslagen / teruggaven / toeslagen

 1. Voorlopige aanslagen 2018 inkomstenbelasting en/of inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
 2. Voorlopige teruggave 2018 inkomstenbelasting
 3. Voorlopige voorschotten inzake zorg- en huurtoeslag en kindgebonden budget 2018

Inkomen / bijverdiensten

 1. Jaarloonopgaven van alle dienstbetrekkingen en uitkeringen in 2018
 2. OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever
 3. Opgave bijverdiensten en daarvoor gemaakte kosten

Denk ook aan jaar(loon)opgaven die niet meer per post verstuurd worden, maar digitaal opgevraagd moeten worden, zoals bijvoorbeeld bij het UWV, de gemeente of uw bank.

Woning / hypotheek

 • Geldige WOZ-beschikking 2018 van uw woning, peildatum 01-01-2017(!)
 • Opgaven van in 2018 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten
 • Voorlopige teruggave 2018 inkomstenbelasting
 • Bij aankoop / verkoop of wijzigen hypotheek in het belastingjaar 2018:
 • Afrekening(en) notaris (koop Opgave en/of van ontvangen depotrente verkoop) en/of rekening taxateur
 • Opgave en/of van ontvangen depotrente
 • Rekeningen met betrekking tot het onderhoud of verbetering (indien gefinancierd)

Lijfrente / verzekeringen

 1. Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie(s) in 2018
 2. Uw pensioen overzicht van 2018 (!) waar de (A) factor is vermeld van uw aangroei in 2017 (!)
 3. Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie(s) in 2018

Vermogen van uzelf, fiscale partner en kinderen jonger dan 18 (op 01-01-2018)

 1. Saldo en rekeningnummers van spaartegoeden en privérekeningen per 1 januari 2018
 2. Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 1 januari 2018
 3. Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1 januari 2018
 4. Opgave van WOZ-waarde 2018(peildatum 01-01-2017) en schulden van 2e huis per 1 januari 2018
 5. Bewijsstukken van schulden ( anders dan eigen lening woning) per 1 januari 2018
 6. Opgave van de fiscale waarde van kapitaalverzekeringen per 1 januari 2018
 7. Opgave reservefonds vereniging van eigenaren (VVE) per 1 januari 2018

Zorgkosten

 1. Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.) (geen bril of contactlenzen)
 2. Opgaven van niet vergoede ziektekosten (huis- en tandarts, medicijnen, geneeskundige hulp)
 3. Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
 4. Reisafstanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek
 5. Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

Overigen

 1. Opgave van betaalde of ontvangen alimentatie ex-partner (niet voor kinderen)
 2. Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
 3. Betalingsbewijzen van scholingskosten van u en/of uw partner (meer dan € 250,-)